Stravování

Naše zásady při stravování: Vedeme děti ke správné kultuře stolování. Dbáme na zásady zdravé výživy, upevňování hygienických návyků u jídla a po jídle. Pravidelné intervaly mezi jídly považujeme v předškolním věku za naprosto nezbytné Vždy se řídíme zásadami zdravé výživy s dodržením hygienických norem a předpisů   Ukázka našeho stravování...