Projekt ESF

Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost Provoz Miniškolky je podpořen z ESF v rámci operačního programu zaměstnanost.   Název projektu: Šlapanický předškoláček Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu Číslo...