Proč k nám?

Jsme  registrovaná dětská skupina rodinného typu s menším počtem dětí /max. 12 dětí ve skupině na 2 kvalifikované pečující osoby/.

Zaměřujeme se na všestranný rozvoj, rozvoj talentu v umělecké oblasti – hudební výchova – sólový i sborový zpěv /získali jsme již 6 nejvyšších ocenění v sólovém zpěvu/, dramatická výchova, výtvarné ateliéry, výuka angličtiny.

Možnost uplatnění slevy na dani za umístění dítěte 12.200,-Kč při ročním zúčtování. Tuto slevu lze uplatnit u zaměstnavatele nebo při podání daňového přiznání na základě potvrzení, které vydá dětská skupina pro účely slevy na dani.

Prvních několik měsíců nepředstavuje pro rodiče díky uplatnění této slevy na dani za uhrazené školkovné finanční zátěž

Nadstandardní péče a předškolní výchova v malé skupině 12 dětí

útulné rodinné prostředí přizpůsobené dětem od 2 let věku

v základních návycích sebeobsluhy, hygieny i stolování dosahují děti rychlejších pokroků

rozvoj uměleckého talentu, s nadanými dětmi účast na pěvecké soutěži

efektivnější rozvoj v emocionální a intelektové oblasti

adaptační program – pozvolná adaptace na předškolní zařízení a kolektiv dětí

harmonický vývoj bez stresu

Ceník

Aktivita                                                  Cena na den
Celodenní stravování, 1 x oběd, 2 x svačinka 110 Kč
Adaptační hodina 70 Kč/hod
Hodinová péče- v případě individuální nepravidelné docházky 70 Kč/hod
individuální péče mimo pracovní dobu 120 Kč/hod
Celodenní školkovné Po-Pá 4700,-Kč
 Výše úhrady je stanovena s ohledem na spolufinancování služby příspěvkem na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.

*Celodenní docházka je od 07:30 – 16:00

*Polodenní docházka je od 07:30 – 12:15 nebo od 11:30-16:00