Pohádková zahrada pro děti

Naše dětská skupina má k dispozici v docházkové vzdáleností zahradu, v malebném údolí zvaném Líchy. Tímto malebným údolím meandruje Zlatý potok, je to jeho nejkrásnější část, a  ze zahrady máme úžasný výhled na slepencové útvary opředené pověstmi, hlavní s názvem Andělka (centrum výskytu teplomilných druhů) a jemu dělá protiklad ostře tvarovaný slepencový útvar Čertovka, od roku 1984 vyhl. přírodní památkou pro vzácnou teplomilnou stepní a květenu s dubohabrovým hájem. Kousek dál, směrem k Bedřichovicím kdysi býval Černý splav, který zanikl regulací potoka. Podle pověsti se říká, že v těchto místech přebýval vodník.