Barbora Nezvalová

Zakladatelka a předsedkyně spolku, koordinátorka projektu, splněna profesní kvalifikace, hra na klavír, kytaru, sólový a sborový zpěv, environmentální výchova, zážitková pedagogika, malování na obličej, animační programy pro děti.

Tel: +420 777 559 269

Tamara Nezvalová

vedoucí pedagog dětské skupiny, dlouholetá praxe a bohaté zkušenosti, v minulosti působnost ve třech státních školkách, poslední roky působila jako zástupce ředitele a vedoucí učitelka. Zaměření na hudební výchovu – hledání talentů – sólový zpěv, několik let pravidelná účast na brněnské pěvecké soutěži v lidové písni, kde děti získaly již několik zlatých ocenění. Hra na zobcovou flétnu, klavír, zpěv – bývalá a dlouholetá členka pěveckého sboru Kantiléna.

Tel: + 420 604 684 555

Iva K.

Paní učitelka Iva má splněnu profesní kvalifikaci péče o děti do 6 let věku, zaměření výtvarná výchova

Další naši učitelé

Oldřiška V. – lektorka Ateliérů, vystřihovánky, originální výtvarné projekty pro děti.

Michaela K. – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Zástupy: Hana H. – Zdravotní sestra