GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Šlapanický předškoláček, z.s., se sídlem Brněnská 973/23, 664 51 Šlapanice, IČ: 04468058, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl L , vložka 20902, přistupuje k ochraně osobních údajů, které nám předáváte velmi zodpovědně a citlivě, k osobním údajům mají přístup jen oprávněné osoby a bez Vašeho souhlasu je nikam dále nepředáváme, pokud to nevyžaduje zákon nebo ochrana našich právních zájmů či plnění právních povinností.

Osobní údaje zpracováváme korektně, zodpovědně a v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními. V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na adresu info@slapanickypredskolacek.cz.

Máte právo vzít udělený souhlas kdykoliv zpět, požadovat informace jaké osobní údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. Také máte právo uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Seznam našich zpracovatelů:
MAFRA, a.s. – umožňuje nám využívat internetový portál rajče.net,
Facebook Inc. – umožňuje nám využívat služby sociální sítě Facebook,
Worklife Agency s.r.o. – administrace dotačního projektu.
O.K.Spekt s.r.o. – zpracování účetnictví organizace