Spolek Šlapanický předškoláček s.z

Spolek Šlapanický předškoláček

Šlapanický předškoláček, z.s.

IČO: 04468058

sídlo: Brněnská 973/23, 664 51 Šlapanice

Číslo účtu: 2500944330/2010

Kontaktní osoba:

Barbora Nezvalová – předsedkyně výboru

tel: +420 777 559 269

ID datové schránky: zz5a77h

email: slapanickypredskolacek@seznam.cz

Účel spolku:

  • rozšiřování dovedností dětí se zaměřením na dramatickou a hudební výchovu
  • rozvoj talentu u nadaných dětí
  • adaptace na předškolní zařízení a režim mateřské školy
  • slaďování pracovního a rodinného života
  •  aktivní pomoc a podpora rodin s malými dětmi při nástupu do zaměstnání
  • zajištění všestranného harmonického rozvoje osobnosti dítěte
  • volnočasové aktivity pro rodiny s malými dětmi

.