Work and Life Balance

Jsme členové platformy Work and Life Balance!

Work-life balance aneb Slaďování osobního a pracovního života je snaha o dosažení rovnováhy ve všech oblastech života každého jedince.